Sklep - Flock-Bas Granulat

Flock-Bas Granulat

19,00 85,00 

Flock-Bas Granulat  1kg

SKU: brak
Wyczyść
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Opinie (0)

Opis

Flock-Bas granulat

Zastosowanie

Przy stosowaniu w wodzie basenowej bardzo drobne zanieczyszczenia są zlepiane w tzw. kłaczki.

Rozmiary kłaczków są wystarczająco duże, by zostały zatrzymane w złożu filtracyjnym.

Używać tylko przy filtrach piaskowych.

Przed dozowaniem sporządzić roztwór w niewielkiej ilości wody następnie rozlać dookoła basenu.

Na każde 10 m3 wody basenowej 30 g produktu rozcieńczyć w niewielkiej ilości wody.

Dozować bezpośrednio po 2 lub 3 płukaniu filtra.

Właściwości

Najbardziej skuteczny w zakresie wartości pH na poziomie 7,0 – 7,4

Działa niezależnie od temperatury i użytych metod uzdatniania wody.

Natychmiast poprawia filtrację.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P 261 Unikać wdychania pyłu

P 280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy

P 305+P 351+P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P 310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

Zawiera: siarczan glinu

Dodatkowe informacje

POJEMNOŚĆ

1KG, 5KG

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o “Flock-Bas Granulat”